REVİR

REVİR

Revir; öğrencilerimizin karşılaşacağı küçük sağlık problemlerine hızlı çözümler sunmayı sağlar. 

Kız yurdumuzda acil müdahaleler için revir hizmetleri mevcuttur.

Revir kurulumu, hizmet sunumu ve yönetimi gerçekleştirilmektedir.